دانلود مقاله در مورد پروین اعتصامی

15,000 تومان

اي گـل تو زجمعــيت گلـــزار چه ديــدي جــز ســرزنش و بد ســري خـار چه ديــدي اي لعــل دل‌افـروز تو با…