تحقیق درمورد آنتولوژی در داده کاوی

15,000 تومان

تحقیق آنتولوژی در داده کاوی با ۶۰ صفحه. فهرست : فصل اول: «پیش زمینه و بررسی کارهای مشابه» ۸ ۲-…